Новинки краєзнавчої літератури 2021

Водолажський В. П. Чому наше село зветься Білка: іст. роман/ В. П. Водолажський.- Харків: Майдан, 2001. -584с.

Вороненко М. В. Крізь вогонь і терни: публіц.–докум. вид./ М. В. Вороненко. – Суми: Корпункт, 2012. -208с.

В’юнник А. Білка. Слобода Тростянецького району Сумської області: наук. вид./А. В’юнник. - Тростянець: Трост. рай. друкарня, 2004. -350с.

Гупол В. Аксіома життя: поезія/ В. Гупол. – Суми: ФОП Колошенко О. М., 2019. – 192с.

Житник І. Запах скошених трав: літ.-худ. вид./ І. Житник. – Суми: ВБ Еллада, 2019. – 464с.

Книш М. П., Грищенко В. М. Розуміючи – оберігай: тваринний світ Сумщини: навч.-метод. Посібник/ М. П. Книш, В. М. Грищенко. – Суми: Універ. Книга, 2010. – 236с.

Коленко Т. Коленко и Колинько: Генеалогическое повествование: лит.-худ. изд./ Т. Коленко. – Одеса: Астропринт, 2019. – 180с.

Коробейник О. В. Білчанські офіцери – нащадки козацької слави: наук. вид./О. В. Коробейник та інші. – Білка – Тростянець: Трост. Рай. друкарня, 2009. – 124с.

Коробейник О. В. Білчанські офіцери – нащадки козацької слави: наук. вид./ О. В. Коробейник. – Білка-Тростянець: Тростянецька рай. друкарня, 2008. – 313с.

Лісненко Т. С. Розхристане літо: літ.-худ. вид./ Т. С. Лісненко - Суми: ВД Білий птах, 2016.- 232с.

Лісненко Т. С. Сльоза пекуча України: новели, поезії/ Т. Лісненко - Миргород: Миргород, 2017. – 252с.

Любарець І. С. Санаторний роман: новели, вірші/ І. С. Любарець - Суми: Універ. Книга, 2019. – 58с.: іл.

Макаренко М. П. Сумська область: 1933-2019р: економіка і суспільство/ М. П. Макаренко. - Суми: ВВП Мрія, 2019. - 220с.

«Не забудеш мене, моя нене Вкраїно». П. Куліш: антологія краєзнавчих розвідок письменників і науковців Сумщини: до 200-річчя від дня народж. П. Куліша/ упоряд. О. Малиш та ін. - Суми: Триторія, 2019 – 256с.

Нестеренко П. Ходики з трояндами: оповідання, новели, повість/ П. Нестеренко. - Суми: МЦ Собор, 2007. – 112с.

Панченко С. 50 рідкісних рослин Сумщини: Атлас-довідник/ С. Панченко,. В. Іванець - Чернівці: ДрукАрт, 2019. – 64с.: іл.

Підсумки залучення громадськості до спостережень за станом довкілля в Деснянському біосферному резерваті: колективна монографія/ наук. ред. Р. І. Бурда. – Суми: Універ. Книга, 2020. – 135с.: іл.

Природно-заповідний фонд Сумської області: атлас-довідник / уклад. Р. В. Бойченко та інші – Київ: Тов. Укр. Картографічна Група, 2019 – 36с.

Сумський художній музей: альбом/ Автор-уклад. С. І. Побожій. – Київ: Мистецтво, 1988 – 175с.: іл.

Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство: наук.-поп. вид./ За заг. ред. О. Корнієнка.- Суми: ПФ Вид-во Універ. Книга, 2019-384с.: іл.

Татаренко Л. Дочери речки Боромли: избранное/ Л. Татаренко – Киев: Изд-во Молодь, 1990. – 272с.

Татаренко Л. Иван Черняховский: сказание о полководце/ Л. Татаренко. – Киев: Молодь, 1985. – 152с.

Татаренко Л. Мост через Дунай: стихи и поэмы- /Л. Татаренко. – Киев: Дніпро, 1977. – 233с.

Татаренко Л. Формула света: стихи и поэма - Москва: Сов. писатель, 1973. – 94с.

Хвильовий М. Твори: у двох томах. Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті./ М. Хвильовий. – Київ, Дніпро, 1990. - 650с.

Хвильовий М. Твори: у двох томах. Т 2: Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Памфлети. Листи./ М. Хвильовий.- Київ, Дніпро, 1990.

Шелест О. Наш Тростянець: док. нариси/ О. Шелест. – Суми: ВВП Мрія-1, 2000. – 108с.

Новинки краєзнавчої літератури 2017

/Files/images/Запис 1.JPG/Files/images/Запис3.JPG/Files/images/Запис2.JPG/Files/images/Запис4.JPG/Files/images/Запис6.JPG/Files/images/Запис5.JPG/Files/images/Запис7.JPG/Files/images/Запис8.JPG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Новинки краєзнавчої літератури 2016

Вертіль О. Олександр Шапаренко: на гребені хвиль / Олександр Вертіль. – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2015. – 144 с.

Вічна пам’ять героям! – Суми: ТОВ «Всі Суми Панорама - медіа», 2015. – 51 с.

Героям слава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська область: довід. вид. / Є.Положій, Ю.Левківська та інші .– Суми:ТОВ «Всі Суми Панорама - медіа», ПКП « Еллада S», 2016. – 112 с.

Гончаров О. Небо для сміливих: публ. - док. вид. / Олег Гончаров .– Суми: Вид-во:«Корпункт», 2015. – 252 с.

Головченко В. Цей дивний світ: поезії / Віталій Головченко. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. – 80 с.

Єлишевич Г. Гумористичний літопис : вибране / Григорій Єлишевич. – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2016. – 218 с.

Легкоатлетична Сумщина в 2015 році: щорічник про легкоатлетичний сезон / упоряд.: А.А.Боярко, О.О.Сердюченко. – Суми: ФЛАСО, 2015. – 92 с.

Любарець І. З особистого досвіду / Іван Любарець. – Суми: Університетська книга, 2016. – 135 с.

Нестеренко П. Бентежне Придесення: оповідання / Петро Нестеренко. – Суми: ВД «Білий птах», 2015. –172 с.

Правдюк Н. Весняні дзвони осені: поезії / Ніна Правдюк. – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2016. – 116 с.

П’янков В. Велич Кожедуба / Володимир П’янков. – Суми: Вид-во «Мак Ден»,

2015. – 200 с.

Роде наш красний!: збірник кращих літературних творів Сумщини за 2015 рік / упоряд. Л.Ромен . – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2015. – 144 с.

Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія: вип. 20.– Суми: ВВП «Мрія – 1», 2016. – 336 с.

Суми і Сумщина Олексія Столбіна: життєвий і творчий шлях відомого українського письменника у світлинах / упоряд. В.В.Вовчанецького. – Суми: ВВП «Мрія – 1», 2016. – 32 с.

Чередник О. Мир моей мечты: лирическая поэзия / Оксана Чередник. – Сумы: Изд-во «Корпункт», 2016. – 104 с.

Шевлякова Н. «Нескучанський дивосвіт»: еколого - пізвнавальна стежина / Надія Шевлякова. – Тростянець, 2015. – 60 с.

Шевлякова Н. Шоколадна столиця України: експозиції музею шоколаду та кави у м. Тростянець Сумської обл. / Надія Шевлякова. – Тростянець, 2015. – 56 с.

Шелест О. Сповідь: нариси про виняткових людей / Олег Шелест. – Сумы: Вид-во

«Корпункт», 2016. – 236 с.

Новинки краєзнавчої літератури 2015

Герасименко,Т.М. Самотність серед натовпу, як дзвін [Текст]/ Т.М.Герасименко.- Суми: ВВП «Мрія -1»ТОВ, 2010.- 96 с.

Геренко,С.В. Прощальне танго моєї журналістики [ Текст]: спогади; роздуми; публікації / С.В.Геренко.- Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010.-304 с.

Єпіфанов.А.О., Макаренко,М.П. Сумщина. Економіка і суспільство [Текст]/ Анатолій Єпіфанов, Михайло Макаренко.- Суми: ВВП «Мрія -1»,ТОВ 2015.- 204 с.

Коробейников, О.В. Село Білка [ Текст] / О.В.Коробейников.- Суми: ФОП

Ткачов О.О, 2015.- 80с.

Луговской, А. И каждый день как маленькая жизнь! [Текст]: поэзия / А.Луговской.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 48 с.

Мироненко,В.С. У полум’ї свічі. Подих сьогодення [Текст]: поезії / В.С. Мироненко.- Суми: СВС Панасенко І.М., 2015. 144с.

Перлини Сумщини [Текст]: ілюстроване вид./ ред..С.М.Грицай.- Суми: Папірус, 2011.- 96с.

Ромен, Л. Гаряча тиша Літа [ Текст]: тріолети; інтимна лірика / Людмила Ромен.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 150с.

Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 15 [Текст]: літ.- худ. вид. / ред. О.Вертіль.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 214 с.

Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 16 [Текст]: літ.- худ. вид. / ред. О.Вертіль.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2011.- 184 с.

Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 17 [Текст]: літ.- худ. вид. / ред. О.Вертіль.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2013.- 168 с.

Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 18 [Текст]: літ.- худ. вид. / ред. О.Вертіль.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2014.- 232 с.

Царик, Ю.М. Спалених душ попелище [Текст]: мозаїчна повість / Ю.М.Царик.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 208с.

Новинки краєзнавчої літератури 2014

Гризун, А. Поезія концептуальної думки [ Текст ]: навч.посіб. / А.Гризун.- Суми: Університетська книга, 2007.-135с.

Квітчаста, К. Пломінка квітка Охтирщини [ Текст ]: вибране /К.Квітчаста.-Тростянець: КП «Тростянецька районна друкарня», 2008.- 154с.

Квітчаста, К. Узявши до серця сопілку тонів ... [ Текст ]: поезії до картин Катерини Білокур / К.Квітчаста.-Харків: Майдан, 2005.-48с.

Корнієнко, О.М. «Ой де люде, наша слава, слава України!» [ Текст ]:до 350-річчя перемоги під Конотопом / О.М.Корнієнко.- Київ, 2009.-52 с.

Кумейко, Р. «Калейдоскоп життя: сторінка за сторінкою...» [ Текст ]: поезія / Р.Кумейко.- Тростянець, 2013.-20с.

Любарец, И. Приглашение на свадьбу [ Текст ]: лит.- худ. изд. / И Любарец.- Сумы: Ярославна, 2014.-540с.

Макарова,В.А., Макарова, Л.А., Шейко, В.К. Сумщина в долях трьох геніїв

[ Текст]: літ.-худ.вид. /В.А.Макарова, Л.А.Макарова, В.К.Шейко.- К: ВД «Фолігрант», 2014.-200с.

Нестеренко, П. Заграви на Десною [ Текст ]: оповідання, повість / П.Нестеренко.- Суми: ВВП «Мрія-1»ТОВ, 2013.-128с.

Ош, Ю. Наостанок [ Текст ]: проза, вірші / Ю.Ош.-Суми: Вид-во «Мак Ден», 2013.-100с.

Письменник, журналіст, дослідник. Життя і творчість Петра Андрійовича Нестеренка [ Текст ]: бібліографічний покажчик.- Суми: Джерело, 2014.-144с.

Слобожанщина [ Текст ]: альманах літераторів Сумщини. Вип.17.- Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2012.-168с.

Слобожанщина [ Текст ]: альманах літераторів Сумщини. Вип.18.- Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2014.-232с.

Сугоняко, О.Спрага до життя [ Текст ]:поезія / О.Сугоняко.- Суми: СВС

Панасенко І.М., 2014.-176с.

Терещенко, М. В поисках клада семьи Терещенко [ Текст ] / М.Терещенко.-К: Изд-во «Ника-Центр», 2012.- 192с.

Терещенко, М. Перший олігарх Михайло Іванович Терещенко (1886-1956)

[ Текст ] / М.Терещенко.-К: Вид-во «Ніка-Центр», 2013.- 256 с.

Удод, И. Свинья и лимон [ Текст ]: басни / И.Удод.- Суми: Вид-во «Мистецького центру «Собор», 1997.-20с.

Шевлякова, Н. Панський маєток у Тростянці [ Текст ] / Н.Шевлякова.-Тростянець, 2014.-26с.

КЗ «Тростянецька ЦРБ»

Новинки краєзнавчої літератури 2013

1. Антологія літератури Сумщини [Текст]:нариси та твори .- Суми : «Слобожанщина», 1995 .- 236 с.

2. Бойовими шляхами партизанів – ковпаківців [Текст]: документальне вид. – Суми : «Мрія – 1», 2013 .- 228 с.

3. Вечерський ,В., Бєлашов, В. Глухів [Текст]/ В.Вечерський, В. Бєлашов .- К.: Абрис , 2003 .- 168 с.

4. Голодомор на Сумщині 1932-1933 [Текст]: збірник .- Суми: Ред – вид. відділ обслуговування по пресі, 1993.- 158 с.

5. Домазар, С. Замок над Водаєм [Текст]:Роман/С.Домазар. – Суми:Собор, 2003 .- 296 с.

6. Земляки [Текст]: альманах .- Суми : вид-во «Собор» , 2004 .- 272 с.

7. Карнацевич ,В.Л. Битва під Конотопом [Текст]/В.П.Карнацевич.- К.: Інтер Проект, 2012 .- 120 с.

8. Нестеренко, П. Ковток джерельної води [Текст]: оповідання, новели / П.Нестеренко .- Суми: вид-во «Білий птах» , 2012 .- 302 с.

9. Письменники Сумщини [Текст]: бібліографічний довідник .- Суми : вид-во «Козацький вал», 1999 .- 28 с.

10. Путивльщина в роки Великої Вітчизняної війни [Текст] : збірник документів і матеріалів .- Суми : «Мрія» ТОВ, 2010 .- 380 с.

11. Сало,І.В.,Д’яконова,І.І.,Соколенко,Т.І. Формування і розвиток державності, економіки та науки України [Текст]/ І.В.Сало, І.І.Д’яконова, Т.І.Соколенко .- Суми : Вид-во « Козацький вал», 2003 .- 544 с.

12. Слобожанщина [Текст] : альманах літераторів Сумщини. Випуск шостий .- Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2000 .- 148 с.

13. Сміян,І. На все ти, Боже, дав пораду ( книга десята ) [Текст]/ І.Сміян.- Тернопіль: Вид-во « Підручники і посібники», 2007 .- 206 с.

14. Сміян,І. Що нам прийдешнєє готує…(частина восьма) [Текст]/ І.Сміян .- Тернопіль : Вид-во « Підручники і посібники», 2007 .- 223 с.

15. Терещенко,М. Перший олігарх Михайло Іванович Терещенко(1886-1956) ) [Текст]/ М.Терещенко .- К.: Ніка – Центр , 2012 – 256 с.

16. Царенко, О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств Агропромислового комплексу [Текст] : навч.посібн. Суми : ВТД « Університетська книга», 2006 .- 240 с.

17. Царенко,О.М.,Руденко,В.П. Управління якістю агропромислової продукції ) [Текст] : навч.посібн./ О.М.Царенко, В.П.Руденко .- Суми : ВТД «Університетська книга», 2006,-431 с.

18. Черненко,С. Призабуте [Текст]: вірші.- Золотоноша, 2011 .- 34 с.

19. Шелестюк,В. Запах землі [Текст] : до 70- річчя поета, посмертне видання .- Тростянець, 2012.- 116 с.

Новинки краєзнавчої літератури 2012

1.Дашутін, Г. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна [ Текст ] / Григорій Дашутін.- К.: Академ-Прес, 2006.-304с.

2.Еко Суми: міська екологічна програма [ Текст ].-Суми: Центр європейських ініціатив, 2009.-132с.

3.Кіяшко, І.А. Станова на тлі історії рідного краю [ Текст ] / І.А. Кіяшко.-Суми: «Корпункт» , 2004.-253с.

4.Мироненко,В.С. Паралельні світи [ Текст ]: поезія / В.С.Мироненко .-Суми: ВД «Білий птах».- 2012.- 160 с.

5.Нестеренко, П.А. Залишайся другом [ Текст ]: повісті / П.А.Нестеренко.-Суми: ПП Вінниченко М.Д. - 2011.-102с.

6.Нестеренко,П.А. Тайга гартує сміливих [ Текст ]:оповідання, новели.-Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2010.-112 с.

7.Орфей -2005. [ Текст ]: альманах молодої поезії Сумщини - Суми: Видавництво «Мак Ден » , 2005.- 80с.

8.Орфей -2006 [ Текст ]: альманах молодої поезії Сумщини - Суми: Видавництво «Мак Ден » , 2006 .- 84с.

9.Орфей -2008 [ Текст ]: альманах молодої поезії Сумщини - Суми: Видавництво «Мак Ден » , 2008.- 64с.

10.Орфей -2011 [ Текст ]: альманах молодої поезії Сумщини .- Суми: Видавництво «Мак Ден » , 2011.- 84с.

11.Слобожанщина [ Текст ]: альманах літераторів Сумщини. Вип. 16. - Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2011.-184с.

12.Столбін, О.П. Вибране [ Текст ] / О.П.Столбін.- Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2012.-156 с.

13.Штанов, І.І. Від серця й до серця [ Текст ]: поезії / І.І.Штанов.-Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2008.-320с.

14.Штанов, І.І Нектар життя [ Текст ]: лірика; мисливські та рибальські пригоди / І.І.Штанов.- Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2011.-116с.

НОВИНКИ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2011

1.Багата, Н.П. З Любов'ю [Текст] / Н.П.Багата.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 152с.

2.Васильченко Є.Д. Чубаті байки і сатиричні вірші [Текст ] /Є.Д.Васильченко.-Суми: ВВП « Мрія -1» ТОВ, 2010.- 68 с.

3.Герасименко, Т.М. Самотність серед натовпу, як дзвін [Текст ] / Т.М.Герасименко.-

Суми: ВВП « Мрія -1» ТОВ, 2010.- 96с.

4.Головченко, І.П. Пересторога [Текст ]: роман / І.П.Головченко.- вид. 2-е, доп. і

перероб.- Суми: ВВП « Мрія -1» ТОВ, 2010.- 324с.

5.Гризун , А.П. Скоропис мигавиці [Текст ]: поезії / А.П.Гризун.-Суми: ВВП « Мрія -1» ТОВ, 2010.- 68с.

6.Гризун , А.П Третє тисячоліття[Текст ]: поезії /А.П.Гризун.- Суми: ВВП «Мрія -1» ЛТД, 2003.- 110 с.

7.Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області у 2009р.[Текст]: доповідь.-Суми: ППК «Еллада S»,2010.-84с.

8.Єлишевич, Г.Л. З усмішкою і любов'ю [Текст ] / Г.Л.Єлишевич.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 56с.

9.Книш, М.П.; Грищенко, В.М. Розуміючи - оберігай: тваринний світ Сумщини [Текст ]: навчально-методичний посібник / М.П.Книш; В.М.Грищенко.-Суми: Університецька книга, 2010.-236с.

10.Коробейник, О.В. Шлюбна церемонія в сл.Білка Охтирського повіту в ХІХ ст.[Текст ] / О.В. Коробейник.- Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2009.

11.Лебеденщина в іменах [Текст ] .-Суми: Корпункт, 2010.-84с.

12.Лисий, І.Є. Зустрічі на конотопських перехрестях [Текст] / І.Є Лисий.-Суми:Вид-во «Маг Ден», 2010.- 98 с.

13.Луговской, А.В. І кожен день, як маленьке життя ! [Текст]: поезія/ А.В.Луговской.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 48с.

14.Мироненко, В.С. Автографи серця[Текст]: поезії / В.С.Мироненко.- Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010.- 100 с.

15.Мироненко, В. Сповідь [Текст]: поезії / В.Мироненко.- Суми: ВВП «Мрія - 1» ТОВ, 2009.- 128с.

16.Мошик, М. Кобзарський диптих. Конотопська битва [Текст] / М.Г.Мошик.- Суми: Вид-во « Маг Ден», 2009.- 24 с.

17.Назаренко, Ю.Й Голос весни [Текст]: поезії /Ю.Й.Назаренко .- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 478с.

18.Національні природні парки Сумщини [Текст] .- Суми: Рекламно-видавниче об'єднання «Шоколад», 2011.

19.«Національне дерево України»[Текст].-Суми: Рекламно-видавниче об'єднання «Шоколад», 2011.

20.Наш Лукаш [Текст]: у 2-х кн. Кн.1. / упоряд. Л.Череватенко.-К.:Вид. дім «Києво - Могилянська академія», 2009. - 639с.

21.Нестеренко, П. Спрага любові [Текст]: оповідання, новели / П.Нестеренко.- Суми: Бібліотечка газети «Сумчанка плюс»,209.-136с.

22.Нестеренко,П. Тайга гартує сміливих [Текст]: оповідання, новели / П.Нестеренко.- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 112с.

23.Паси-Ніч, В (Пазинич,В.Ф.) Аговтень [Текст]: оповідання та нотатки / В.Ф.Пазинич.-Суми:ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 148с.

24.Петренко, Н.П. Ера жилеток [Текст] / Н.П.Петренко.-Суми:ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010.- 48с.

25.Положій, В. Останнього рядка початок [Текст]: романи,оповідання, есеї, спогади, поезії /В.Положій.- Суми: Універсальна книга, 2009.-482с.

26.Поляков , А.А. Возвращение [Текст]: поезия /А.А.Поляков .-Сумы:ИПП «Мрія -1» ООО, 2010.- 176с.

27.Путивльщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) [Текст]:збірник документів і матеріалів .-Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 380с.

28.Ромен, Л. Гаряча тиша Літа [Текст]: тріолети, інтимна лірика /Л.Ромен .- Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 150с.

29.Скакун, В.П. Вибране [Текст]: лірика, сатира, гумор, переклади /В.П.Скакун.-Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 168с.

30.Слобожанщина [Текст]:альманах літераторів Сумщини. Вип.15.-Суми:ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010.-214с.

31.Столбін,О.П. Бабине літо [Текст]: оповідання / О.П.Столбін.- Суми : ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 116с.

32.Хвильовий,М. Санаторійна зона [Текст]: повісті, оповідання, роман /М.Хвильовий.-Х.: «Основа», 2009.-506 с.

33.Царик, Ю.М. Спалених душ попелища [Текст]: мозаїчна повість /Ю.М.Царик.-Суми: ВВП «Мрія -1» ТОВ, 2010.- 208 с.

34.Чубур, В.В. На качелях судьбы [Текст]: поезия / В.В.Чубур.- Сумы: ИПП «Мрія-1» ООО, 2010.- 152с.

Кiлькiсть переглядiв: 641

Коментарi